Cursus Ecologisch Moestuinieren voor beginners

Ben je geïnteresseerd in hoe je op een verantwoorde manier je eigen eten kunt kweken, dan is dit de perfecte basiscursus! De cursus wordt gegeven door Mark Franck, die sinds 2015 betrokken is bij Tapijntuin. Daarnaast geeft hij advies en ontwerpt eetbare tuinen, voedselbossen en wildplukken.

Programma:

les 1: de principes van ecologisch tuinieren. Vruchtwisseling. Teeltplan: ruggengraat van de ecologische moestuin

les 2: teeltplannen, bodem, bemesting incl. compost.

les 3: percelen blad, vrucht en wortel, gewasbescherming, zaaien.

les 4: percelen aardappel, peulgewassen, kool. Gewasbescherming. Poot- en zaadgoed.

De cursus vindt plaats in Tapijnbrasserie, in de keuken van Tapijntuin

Adres: Tapijnkazerne 20, 6211 ME Maastricht

Data: 7 juli, 2 september, 23 september, 21 oktober

Tijd: 19.00-21.30

Kosten: € 50,- per persoon, voor Vrijwilligers Tapijntuin gratis

Je inschrijving is definitief door het geld over te maken op rekeningnummer: NL89TRIO0197864856 tnv Stichting Proef Tuin Tapijn ovv ‘ ecologisch moestuin cursus’ en je NAW gegevens te sturen naar info@tapijntuin.nl

Minimaal 5 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.

Aanmelding gaat op volgorde van inschrijven, dus wees er op tijd bij.

CURSUS ECOLOGISCH MOESTUINIEREN VOOR BEGINNERS

Ben je geïnteresseerd in hoe je op een verantwoorde manier je eigen eten kunt kweken, dan is dit de perfecte basiscursus! De cursus wordt gegeven door Mark Franck, die sinds 2015 betrokken is bij Tapijntuin. Daarnaast geeft hij advies en ontwerpt eetbare tuinen, voedselbossen en wildplukken.

Programma:

les 1: de principes van ecologisch tuinieren. Vruchtwisseling. Teeltplan: ruggengraat van de ecologische moestuin

les 2: teeltplannen, bodem, bemesting incl. compost.

les 3: percelen blad, vrucht en wortel, gewasbescherming, zaaien.

les 4: percelen aardappel, peulgewassen, kool. Gewasbescherming. Poot- en zaadgoed.

De cursus vindt plaats in Tapijnbrasserie, in de keuken van Tapijntuin

Adres: Tapijnkazerne 20, 6211 ME Maastricht

Data: 7 juli, 2 september, 23 september, 21 oktober

Tijd: 19.00-21.30

Kosten: € 50,- per persoon, voor Vrijwilligers Tapijntuin gratis

Je inschrijving is definitief door het geld over te maken op rekeningnummer: NL89TRIO0197864856 tnv Stichting Proef Tuin Tapijn ovv ‘ ecologisch moestuin cursus’ en je NAW gegevens te sturen naar info@tapijntuin.nl

Minimaal 5 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.

Aanmelding gaat op volgorde van inschrijven, dus wees er op tijd bij.