Via onze educatie beogen we bewustwording, gedragsverandering en overdracht van kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en voeding. Hiervoor ontplooien we de volgende activiteiten: 

Leren door te doen. We bieden onze vrijwilligers professionele begeleiding; ze leren van elkaar door samen te tuinieren en ervaring te delen over wat je kunt doen met de opbrengst en samen te genieten van de oogst. 

Informeren van bezoekers. Tijdens openingsuren zijn er altijd vrijwilligers aanwezig die met bezoekers kunnen delen in het hoe en waarom van de Tapijntuin.  

Groepsrondleidingen. Onze vrijwilligers zijn opgeleid om tegen vergoeding rondleidingen te geven in de tuin. Op verzoek kunnen we dit combineren met andere activiteiten.

Lessen en workshops. We bieden lessen en workshops voor onze eigen vrijwilligers en andere geïnteresseerden. We zijn actief op zoek naar nieuwe partners om in en rondom de tuin educatieve programma’s te ontwikkelen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en voeding. We hebben ervaring met stages en lessen voor scholieren, thematische wandelingen en diverse workshops. Dit willen we verder ontwikkelen bij voldoende financiering en steun van partners en vrijwilligers.