Het Bestuur

Het bestuur ontwikkelt beleid, maakt een jaarplanning, coördineert de activiteiten, voert een gezond financieel beleid, is aanspreekpunt voor de externe wereld (netwerk, partners, subsidiegevers) en interne organisatie (vrijwilligers en betaalde kracht) en zorgt voor de interne en externe communicatie. Na de pilotfase brengt het bestuur met dit beleidsplan richting aan; het beleidsplan wordt vertaald naar een activiteitenplan en een begroting per jaar.  

Initiatiefnemer en dragende kracht van de Tapijntuin is de voorzitter van de stichting, Martia Tersteeg. Om de kracht van onze organisatie ook in de toekomst te borgen, versterken we het bestuur en vormen we de organisatie om zodat deze minder afhankelijk wordt van de inzet van onze initiatiefnemer.  

 • In de komende beleidsperiode streven we naar verdere versterking van het bestuur onder meer door uitbreiding tot 7 personen. 
 • Rabbe Dormans – penningmeester 
 • Kik Snoek – secretaris/voorzitter a.i.
 • Berth Wijshoff – coördinator vrijwilligers  
 • Denise Villerius – lid 

NB – Alle bestuursleden verrichten hun bestuurswerk onbezoldigd.

ANBI status

De stichting Tapijntuin heeft de ANBI status. Een van de voorwaarden voor deze status is het publiceren van onze financieel jaaroverzichten. Die vindt u hier.

Vrijwilligers

De Tapijntuin is een vrijwilligersorganisatie: vrijwilligers zijn de basis van onze organisatie. Vrijwilligers verbinden zich aan de Tapijntuin als ze het gevoel hebben zinvol bezig te zijn en als het werk voldoening en plezier geeft. Het vrijwilligersbestand bestaat onder meer uit studenten, buurtbewoners, pensionado’s en asielzoekers. De diversiteit vinden we belangrijk: het ontmoetingsaspect is een van de zaken die het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maakt.  Het bestuur is versterkt met een vrijwilligerscoördinator om vrijwilligersbeleid (mee) vorm te geven en expliciet vanuit de invalshoek van vrijwilligersbeleid te kijken naar de ontwikkeling van de organisatie.  

 • Door vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en uit te voeren streven we in de komende beleidsperiode naar uitbreiding en versterking van de vrijwilligersgroep. 
 • We zien onze vrijwilligers niet alleen als randvoorwaarde, maar ook als doelgroep. We willen daarom een vrijwilligersprogramma (activiteitenprogramma) ontwikkelen dat vrijwilligers niet alleen bindt, maar ook inspireert.  
 • In de komende jaren willen we ons vrijwilligersbestand diverser maken met oog op stabiliteit en de behoeftes vanuit onze programma’s en benodigde taken voor het beheer en onderhoud van onze tuin en voorzieningen. 

Comité van Aanbeveling

Het comité bestaat uit de volgende personen 

 • Camille Oostwegel, oprichter en lid van de Adviesraad Oostwegel Collection 
 • Peter Klosse, smaakprofessor
 • Frank Radder, directeur/mede- eigenaar Puur Aroma kruidenkwekerij 
 • Kader Abdolah, schrijver/voormalig asielzoeker 
 • Ans Christophe
 • Ghislain van Kan, notaris/partner Metis notarissen