Het bestuur ontwikkelt beleid, maakt een jaarplanning, coördineert de activiteiten, voert een gezond financieel beleid, is aanspreekpunt voor de externe wereld (netwerk, partners, subsidiegevers) en interne organisatie (vrijwilligers en betaalde kracht) en zorgt voor de interne en externe communicatie. Na de pilotfase brengt het bestuur met dit beleidsplan richting aan; het beleidsplan wordt vertaald naar een activiteitenplan en een begroting per jaar.  

Initiatiefnemer en dragende kracht van de Tapijntuin is de voorzitter van de stichting, Martia Tersteeg. Om de kracht van onze organisatie ook in de toekomst te borgen, versterken we het bestuur en vormen we de organisatie om zodat deze minder afhankelijk wordt van de inzet van onze initiatiefnemer.  

  • In de komende beleidsperiode streven we naar verdere versterking van het bestuur onder meer door uitbreiding tot 7 personen. 
  • Martia Tersteeg –  voorzitter
  • Rabbe Dormans – penningmeester 
  • Kik Snoek – secretaris 
  • Berth Wijshoff – coördinator vrijwilligers  
  • Denise Villerius – lid 

NB – Alle bestuursleden verrichten hun bestuurswerk onbezoldigd.

ANBI status

De stichting Tapijntuin heeft de ANBI status. Een van de voorwaarden voor deze status is het publiceren van onze financieel jaaroverzichten. Die vindt u hier