Onze ambities 

voor de komende jaren – 2018 en verder – vind je hier.

Educatie

Via onze educatie beogen we bewustwording, gedragsverandering en overdracht van kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en voeding. Hiervoor ontplooien we de volgende activiteiten: 

Leren door te doen. We bieden onze vrijwilligers professionele begeleiding; ze leren van elkaar door samen te tuinieren en ervaring te delen over wat je kunt doen met de opbrengst en samen te genieten van de oogst. 

Informeren van bezoekers. Tijdens openingsuren zijn er altijd vrijwilligers aanwezig die met bezoekers kunnen delen in het hoe en waarom van de Tapijntuin.  

Groepsrondleidingen. Onze vrijwilligers zijn opgeleid om tegen vergoeding rondleidingen te geven in de tuin. Op verzoek kunnen we dit combineren met andere activiteiten.

Lessen en workshops. We bieden lessen en workshops voor onze eigen vrijwilligers en andere geïnteresseerden. We zijn actief op zoek naar nieuwe partners om in en rondom de tuin educatieve programma’s te ontwikkelen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en voeding. We hebben ervaring met stages en lessen voor scholieren, thematische wandelingen en diverse workshops. Dit willen we verder ontwikkelen bij voldoende financiering en steun van partners en vrijwilligers.

Gezond leven

… ontmoeting, gezonde voeding en beweging… De tuin is het ideale startpunt voor een transitie naar een gezond voedingspatroon en actieve levensstijl. Een ontmoetingsplek, waar we kunnen delen in ervaring en plezier, draagt bij aan onze geestelijke gezondheid. We zien dit als een uitdaging die we delen met de overheid, zorg- en onderwijsinstellingen.

Naast het beheer van de Tapijntuin als basisvoorziening ontwikkelen we met onze partners diverse programma’s. Wij bieden de volgende programma’s:

Programma voor kinderen met overgewicht. In samenwerking met COACH (MUMC+) een programma voor kinderen (8-12) met overgewicht en hun ouders: elementen uit het programma zijn gezonde voeding, samen koken, educatie, bewegen en samen plezier maken.

Ouderenprogramma. We bieden voor ouderen een rondleiding in de tuin, bewegen, en een gezamenlijke gezonde maaltijd met gebruik van groenten en kruiden uit de tuin. We doen dit onder andere met de Zonnebloem en Tout Maastricht.

Jong Leren Eten. Voor basisscholen hebben we een aanbod in het kader van het programma Jong Leren Eten. De Tapijntuin ontvangt leerlingen van groep 5/6 voor een moestuinles. In de les wordt gezaaid, geoogst, geproefd van de groenten en kruiden in de tuin. Zo leren kinderen meer over gezonde voeding.

Workout & eten voor eenieder. Onder begeleiding van een trainer in en rondom de tuin en na afloop een gezamenlijke maaltijd met gebruik van groenten en kruiden uit de tuin.

We zijn actief op zoek naar nieuwe partners om in en rondom de tuin programma’s te ontwikkelen op het gebied van gezond leven. In de samenwerking nemen we een faciliterende rol, we brengen onze kennis in, en schakelen professionele partners met specifieke expertise (koken, bewegen) in om hun bijdrage te leveren.

Naast de tuin hebben we een tijdelijk proeflokaal op Tapijn, in de kern een keuken met eettafel, een verwarmde plek voor educatieve activiteiten en ontmoeting. We onderzoeken de mogelijkheden om met partners een permanent proeflokaal in de gebouwen van de Universiteit Maastricht te exploiteren.

Duurzame Voedselcultuur

… zorg voor de aarde, zorg voor mensen en eerlijk delen…

Duurzame voedselcultuur begint voor ons met waardering voor de diversiteit aan eetbare planten die groeien in ons klimaat, met nieuwsgierigheid naar de vele smaken van de natuur en met respect voor alles wat leeft. De ambitie is om te voorzien in onze behoeften en daarbij een positieve ecologische voetafdruk achter te laten.

In onze tuin leren we over de biologische teelt en de vele mogelijkheden om een rijke oogst te krijgen. In onze keuken doen mensen ervaring op met bereidingswijzen van seizoensgroenten en van producten die je in de winkel niet of zelden tegenkomt.

In de komende jaren gaan we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame voedselcultuur door:

  • Duurzame voedselcultuur in de praktijk te bedrijven in onze tuin en keuken en een groeiende groep mensen bewust te maken van de mogelijkheden van een gezonde en duurzame levensstijl.
  • Onze tuin verder te ontwikkelen tot een complex ecosysteem waar planten beter kunnen gedijen dankzij de niches die we voor hen creëren.
  • Manieren te vinden om de opbrengst van onze tuin te verrijken, bijvoorbeeld door te leren om onbenutte oogst te gebruiken.
  • In onze keuken te experimenteren en gezamenlijk te genieten van de smaak van onze tuin en daarbij kennis en ervaring op te doen en deze onderling en met bezoekers te delen.

Sociaal: Delen & Verbinden

Naast bovenstaande doelstellingen streven we naar sociale cohesie, begrip en waardering voor sociale diversiteit. Het motto ‘delen & verbinden’ is nauw verweven met onze kernactiviteiten: de ontwikkeling van een educatieve tuin gericht op gezond leven en duurzame voedselcultuur.  

We zien in onze maatschappij een tendens van individualisering en sociale scheidslijnen die zorgen voor vervreemding en wederzijds onbegrip. De ontwikkeling op Tapijn biedt kansen om verbindingen te leggen tussen mensen en daarmee de sociale cohesie in de stad te versterken en waardering te ontwikkelen voor de diversiteit. De Tapijntuin verlaagt de drempel voor nieuwe ontmoetingen door een inspirerende plek te bieden waar mensen zich op hun gemak voelen. 

Naast de bovengenoemde activiteiten ontwikkelen we met onze partners programma’s met een sociaal oogmerk:  

  • asielzoekers. In 2015 zijn we begonnen om activiteiten te organiseren met en voor asielzoekers. Bijzonder succesvol zijn onze ‘AZC-lunches’ waarbij we steeds wisselende groepjes Maastrichtenaren uitnodigen om samen met enkele asielzoekers te lunchen aan onze keukentafel. Deze ontmoetingen hebben een informeel karakter: de asielzoekers bereiden een lunch, er wordt samen gegeten, en er wordt gesproken over de ervaringen van de asielzoekers. Hulpvragen blijven meestal onuitgesproken en onder de oppervlakte, de bezoekers zetten hun netwerk en deskundigheden in als dat aan de orde is. 
  • studenten. Scholieren en studenten zijn reeds op verschillende manieren betrokken bij de tuin: als vrijwilliger, via stages en afstudeerprojecten. Door de komst van Maastricht University naar Tapijn ontstaan er nieuwe mogelijkheden om studenten en medewerkers van de universiteit te betrekken bij onze activiteiten. Doordat de studenten van Maastricht University voor meer dan de helft uit het buitenland afkomstig zijn, krijgen de ontmoetingen in en rondom de tuin een internationaal en bijzonder karakter. Met het Maastricht Science Programme streven we een bijzondere samenwerking na.  
  • sociaal groenbeheer. In 2017 zijn we gestart met een pilot waarbij buurtbewoners, burgers en mensen met afstand tot arbeidsmarkt onder professionele begeleiding van onze tuinman het openbare groen rondom onze tuin onderhouden. Waar mogelijk combineren we sociaal groenbeheer met educatie op de gebieden van gezonde voeding en levensstijl, duurzame teelt en natuur in de stad. Naast onze tuin levert ook de door de gemeente geplande V.E.S.-zone (Voedsel Educatie Spelen) een belangrijke bijdrage aan de educatieve functies in het nieuwe park. Voor de geleverde diensten, o.a. groenbeheer en dagbesteding, ontvangen we van de gemeente een financiële vergoeding die nodig is voor professionele begeleiding. In de komende jaren willen we de pilot ontwikkelen tot een structurele samenwerking.