…een groene ontmoetingsplek in het hartje van Maastricht…  

Naast bovenstaande doelstellingen streven we naar sociale cohesie, begrip en waardering voor sociale diversiteit. Het motto ‘delen & verbinden’ is nauw verweven met onze kernactiviteiten: de ontwikkeling van een educatieve tuin gericht op gezond leven en duurzame voedselcultuur.  

We zien in onze maatschappij een tendens van individualisering en sociale scheidslijnen die zorgen voor vervreemding en wederzijds onbegrip. De ontwikkeling op Tapijn biedt kansen om verbindingen te leggen tussen mensen en daarmee de sociale cohesie in de stad te versterken en waardering te ontwikkelen voor de diversiteit. De Tapijntuin verlaagt de drempel voor nieuwe ontmoetingen door een inspirerende plek te bieden waar mensen zich op hun gemak voelen. 

Naast de bovengenoemde activiteiten ontwikkelen we met onze partners programma’s met een sociaal oogmerk:  

  • asielzoekers. In 2015 zijn we begonnen om activiteiten te organiseren met en voor asielzoekers. Bijzonder succesvol zijn onze ‘AZC-lunches’ waarbij we steeds wisselende groepjes Maastrichtenaren uitnodigen om samen met enkele asielzoekers te lunchen aan onze keukentafel. Deze ontmoetingen hebben een informeel karakter: de asielzoekers bereiden een lunch, er wordt samen gegeten, en er wordt gesproken over de ervaringen van de asielzoekers. Hulpvragen blijven meestal onuitgesproken en onder de oppervlakte, de bezoekers zetten hun netwerk en deskundigheden in als dat aan de orde is. 
  • studenten. Scholieren en studenten zijn reeds op verschillende manieren betrokken bij de tuin: als vrijwilliger, via stages en afstudeerprojecten. Door de komst van Maastricht University naar Tapijn ontstaan er nieuwe mogelijkheden om studenten en medewerkers van de universiteit te betrekken bij onze activiteiten. Doordat de studenten van Maastricht University voor meer dan de helft uit het buitenland afkomstig zijn, krijgen de ontmoetingen in en rondom de tuin een internationaal en bijzonder karakter. Met het Maastricht Science Programme streven we een bijzondere samenwerking na.  
  • sociaal groenbeheer. In 2017 zijn we gestart met een pilot waarbij buurtbewoners, burgers en mensen met afstand tot arbeidsmarkt onder professionele begeleiding van onze tuinman het openbare groen rondom onze tuin onderhouden. Waar mogelijk combineren we sociaal groenbeheer met educatie op de gebieden van gezonde voeding en levensstijl, duurzame teelt en natuur in de stad. Naast onze tuin levert ook de door de gemeente geplande V.E.S.-zone (Voedsel Educatie Spelen) een belangrijke bijdrage aan de educatieve functies in het nieuwe park. Voor de geleverde diensten, o.a. groenbeheer en dagbesteding, ontvangen we van de gemeente een financiële vergoeding die nodig is voor professionele begeleiding. In de komende jaren willen we de pilot ontwikkelen tot een structurele samenwerking.