De Tapijntuin is een vrijwilligersorganisatie: vrijwilligers zijn de basis van onze organisatie. Vrijwilligers verbinden zich aan de Tapijntuin als ze het gevoel hebben zinvol bezig te zijn en als het werk voldoening en plezier geeft. Het vrijwilligersbestand bestaat onder meer uit studenten, buurtbewoners, pensionado’s en asielzoekers. De diversiteit vinden we belangrijk: het ontmoetingsaspect is een van de zaken die het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maakt.  Het bestuur is versterkt met een vrijwilligerscoördinator om vrijwilligersbeleid (mee) vorm te geven en expliciet vanuit de invalshoek van vrijwilligersbeleid te kijken naar de ontwikkeling van de organisatie.  

  • Door vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en uit te voeren streven we in de komende beleidsperiode naar uitbreiding en versterking van de vrijwilligersgroep. 
  • We zien onze vrijwilligers niet alleen als randvoorwaarde, maar ook als doelgroep. We willen daarom een vrijwilligersprogramma (activiteitenprogramma) ontwikkelen dat vrijwilligers niet alleen bindt, maar ook inspireert.  
  • In de komende jaren willen we ons vrijwilligersbestand diverser maken met oog op stabiliteit en de behoeftes vanuit onze programma’s en benodigde taken voor het beheer en onderhoud van onze tuin en voorzieningen.